Tips voor een polisverbetering

Tips voor verbetering van het rendement van uw beleggingsverzekering (‘polisverbetering’)


Veel beleggingsverzekeringen bieden u de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen, vaak kosteloos. Deze wijzigingen kunnen uw rendement en risico beter afstemmen op uw persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen. Op deze pagina geven wij u een overzicht van belangrijke wijzigingsmogelijkheden, hun voor- en nadelen, en wie u hierbij kan helpen.

 

Laat u bijstaan door een adviseur


Het is belangrijk om te weten of uw beleggingsverzekering voldoende vermogen opbouwt voor bijvoorbeeld de aflossing van uw hypotheek. Hoe eerder u inzicht krijgt in uw financiële situatie en de verbetermogelijkheden, des te beter u eventuele tekorten kunt aanvullen. Een adviseur kan u helpen om:

 • Inzicht te krijgen in uw huidige financiële situatie

 • Verbetermogelijkheden in kaart te brengen

 • Fiscale gevolgen te beoordelen

 • Overige vragen te beantwoorden


De AFM en Stichting WPC vinden dat een adviseur u geen kosten mag rekenen als u teruggaat naar de oorspronkelijke adviseur of diens opvolger. In beide gevallen heeft de adviseur provisie ontvangen voor uw beleggingsverzekering, wat ook geldt voor de nazorg.

Ga terug naar de adviseur die u destijds het product heeft geadviseerd voor een hersteladvies. Als deze adviseur niet meer bestaat, vraag dan uw verzekeraar naar een alternatief.

Stichting WPC raadt aan om vooraf duidelijkheid te krijgen over de kosten van advies en de bijbehorende diensten. De Consumentenbond heeft hier ook voor gewaarschuwd. Kosten kunnen variëren: uurtarief, vast tarief, abonnement of provisie. Deze kosten worden vastgelegd in een dienstverleningsdocument dat u na het eerste gesprek ontvangt.

 

Welke mogelijkheden heeft u?


U kunt verschillende wijzigingen doorvoeren in uw beleggingsverzekering:

 1. Aanpassen overlijdensrisicoverzekering: Bespaar op kosten door de dekking te verlagen of over te stappen naar een aparte overlijdensrisicoverzekering.

 2. Premie verhogen: Verhoog de premie om de opbrengst te verbeteren, maar let op mogelijke extra kosten.

 3. Premie vrijmaken: Stop de premiebetaling, maar wees bewust van doorlopende kosten en mogelijke fiscale nadelen.

 4. Afkoop: Beëindig uw verzekering en ontvang de poliswaarde minus eventuele kosten, maar let op juridische en fiscale gevolgen.

 5. Switchen van beleggingsfondsen: Stap over naar goedkopere of beter passende fondsen om de rendementen te verbeteren.

 6. Oversluiten naar een ander product: Stap over naar een product dat beter bij uw doelen en risicobereidheid past, maar wees bewust van de gevolgen.

 7. Niets doen: Soms is het beter om geen wijzigingen door te voeren; vraag altijd om advies.


Disclaimer
Stichting Woekerpolis Claim wijst u op diverse mogelijkheden om uw beleggingspolis te wijzigen. Deze informatie dient als algemene leidraad en niet als financieel of juridisch advies. Voor persoonlijk advies dient u contact op te nemen met een onafhankelijke financiële of juridische adviseur. Stichting Woekerpolis Claim is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.