Woekerpolis Claim

Welkom bij Woekerpolis Claim - Uw gids naar financiële transparantie; bent u op zoek naar helderheid over uw polisverzekering of heeft u vragen over beleggingsverzekeringen en woekerpolissen? Bij Woekerpolis Claim bieden we uitgebreide informatie en praktische tips om u te helpen begrijpen wat er speelt en welke stappen u kunt ondernemen.

Lees ook onze andere blogartikelen

Waarom een Collectieve Schikking?


Stichting WPC ontvangt regelmatig vragen over waarom er wordt gekozen voor collectieve schikkingen in plaats van volledige juridische procedures bij de rechter. Een veelgestelde vraag is: levert een rechtszaak niet meer op dan een schikking?

Stichting WPC heeft deze kwestie zorgvuldig overwogen en uitgebreid advies ingewonnen bij diverse advocaten en adviseurs. Het resultaat is het inzicht dat een collectieve schikking voor de meeste polishouders gunstiger is dan een langdurige juridische procedure.

Dit betekent niet dat individuele polishouders mogelijk niet meer kunnen krijgen door zelf naar de rechter te stappen. Echter, dit traject is vaak zeer kostbaar en tijdrovend. In de praktijk zijn slechts weinig gedupeerden bereid en in staat om deze stap te zetten. Zonder een collectieve schikking zou de meerderheid van de gedupeerden geen enkele compensatie ontvangen.

De uitkomst van een rechtszaak is bovendien hoogst onzeker. Hoewel er sterke argumenten zijn voor de aansprakelijkheid van verzekeraars, hebben zij ook aanzienlijke tegenargumenten. De uiteindelijke beslissing van de rechter is moeilijk te voorspellen.

Daarnaast legt de wet belangrijke beperkingen op aan collectieve acties bij de rechter. Deze beperkingen maken het zeer moeilijk om via de rechter collectieve schadevergoeding voor alle gedupeerden af te dwingen. Een schikking biedt wel deze mogelijkheid, waardoor de belangen van de meeste polishouders beter worden beschermd.